Hizmetlerimiz


EVRİM GÜMRÜK PROGRAMI
Lojeks Gümrük Müşavirliği olarak; Evrim Gümrük Programı ile hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşları iş ortaklarımız gibi görerek ürün, hizmet ve servis kalitesini bugüne kadar alıştıkları seviyelerin üzerine çıkararak; kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı servis vermek için, her türlü özveri ve özeni göstermeyi kendimize görev edinmiş bulunuyoruz.

Digital Arşiv Sistemi :

Digital arşiv sistemimiz, müşterilerimize dökümanların bilgisayar ortamında en hızlı şekilde kayıt ve takibi için kurulmuştur. Evrak yönetim sistemi ile tüm belge ve bilgiler tek bir merkezi veri ambarında toplanarak ileri seviyede güvenlik sağlanır. Kullanıcılar sistem yöneticisi tarafından verilen yetki çerçevesinde bu veritabanına erişerek bilgi ve belgeleri kullanır ve paylaşırlar. Bu işlemler için size özel olarak vereceğimiz kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapmanız yeterli olacaktır. Daha detaylı bilgi için bizi arayacağınızı umar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Hizmet Alanlarımız 

 1. Her türlü ithalat ve ihracat işlemleri
 2. Dış Ticaret Mevzuatı Konusunda Bilgilendirme
 3. Gümrük tarife İstatistik Pozisyonu belirlenmesi
 4. Danışmanlık
 5. Form A Belgesi Uygulamaları
 6. A.Tr Belgesi Uygulamaları
 7. Eur1 Belgesi Uygulamaları
 8. Menşe Belgesi Uygulamaları
 9. T.S.E Uygulamaları
 10. C.E. İşareti Uygulamaları
 11. Serbest Bölge Uygulamaları
 12. Genel Antrepo Uygulamaları
 13. Özel Antrepo Uygulamaları
 14. Garanti Belgesi İşlemleri
 15. Dahilde İşleme Belgesi Alım Ve Kapama İşlemleri
 16. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 17. Hariçte İşleme Belgesi İşlemleri
 18. Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Uygulamaları
 19. Kambiyo Mevzuatı Uygulamaları Konumuzla İlgili Bakanlıklar Ve Kurumlarda Hizmet Takibi
 20. Fikri Ve Sınai Mülkiyeti Haklarının Korunması
 21. uygulamaları
 1. Sigorta İşlemleri
 2. İç Nakliye İşlemleri
 3. Dış Nakliye İşlemleri
 4. Teminat Çözüm İşlemleri
 5. Fuar Eşyası İşlemleri
 6. Tamir Eşyası İşlemleri
 7. Bağlayıcı Tarife Bilgisi İşlemleri
 8. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun Uygulamaları
 9. Tercihli Menşe Uygulamaları
 10. K.D.V. Uygulamaları
 11. Kullanılmış Makina Uygulamaları
 12. Muafiyetler
 13. Transit Ticaret İşlemleri
 14. Aktarma (Transit) İşlemleri
 15. Mahrece İade İşlemleri
 16. Geçici Giriş İşlemleri
 17. Geçici Çıkış İşlemleri